Catedra militară a fost creată în baza Legii nr. 1245 – XV din 2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312749 şi Hotărîrii Guvernului RM nr. 587 din 20.05.2003 despre aprobarea Regulamentului de funcţionare a catedrelor militare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296522 , prin hotărîrea Senatului Universităţii la 30 mai 2002 şi adoptată prin ordinul comun al Ministerului Apărării şi Ministerului educaţiei şi tineretului nr. 128/215 din 30 iulie 2002.

Activitatea catedrei a început la 1 septembrie 2002.

Primul şef al catedrei a fost numit generalul de brigadă Victor GRAB, anterior a deţinut funcţia de şef al Departamentului Administrativ Militar.

Actualul șeful catedrei este generalul de brigadă în rezervă Vasilie GROSU, anterior a deţinut funcţia de prim – locţiitor al şefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale.

Catedra este o subdiviziune structurală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Structura organizatorică şi principiile de activitate a catedrei sînt reglementate prin ordinile şi indicaţiile rectorului Universităţii, Ministerului Apărării, Ministerului Educaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Corpul didactic al catedrei se completează cu persoane din rândul ofiţerilor în rezervă, care au îndeplinit serviciul militar în cadrul Forţelor Armate.

La moment profesorii catedrei au o experienţă bogată în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt, acumulată în decursul serviciului militar la diferite funcţii. Printre colaboratorii catedrei sunt participanți la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţii Republicii Moldova.