Exerciţii practice la poligonul de la Dănceni

În conformitate cu “Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare”, la 08.04.2015 studenţii catedrei UPS “Ion Creangă” au participat la şedinţe practice la poligonul “Dănceni”.

Cu studenţii s-au desfăşurat şedinţe practice la Tactica generală, Pregătirea geniu, Topografia militară, Pregătirea medico-militară, Instrucţia focului.