Catedra pregăteşte cadre militare în rezervă (soldat, sergent inferior) la specialităţile infanterie şi artilerie, la funcțiile comandant de grupă (echipă).

La cursurile de instruire militară pot fi admişi studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior universitar, inclusiv a celor particulare şi cu frecvenţă redusă, în vârstă de la 18 până la 32 de ani, cetăţeni ai Republicii Moldova, apţi conform stării de sănătate pentru îndeplinirea serviciului militar.

Toţi candidaţii încheie contractul cu UPS ”Ion Creangă” şi achită taxa de studii în sumă de 2300 lei.

Instruirea la catedră se efectuează prin învăţământ de zi cu frecvenţă obligatorie conform orarului.

Instruirea se desfăşoară în trei fluxuri: 8.30; 14.00; 17.00.

Actele necesare pentru înscrierea la catedra militară:

1.  Copia buletinului de identitate

2.  Copia adeverinţei recrutului

3.  Certificat de la decanat sau copia diplomei ( pentru cei ce au studii superioare)

4.  Două fotografii 2 x4 cm.

Instruirea se desfăşoară în două perioade (septembrie–decembrie şi februarie –mai), ședințe teoretice – în auditorii, clase, exerciţii practice și antrenamente – în Brigada 2 infanterie moto, exerciţii tactice și trageri de luptă – la poligoane.

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4AIy_KGo4

Pe parcursul perioadei de instruire studenţii execută şi susţin: 2 colocvii, examen intern şi examen de  absolvire a cursului de instruire, iar în final depun Jurămîntul militar.

http://catedramilitaraupsc.blogspot.com/2014/12/depunerea-juramintului-militar-de-catre.html

Absolvenţii catedrei militare primesc livretele militare în centrele administrativ militare la care stau la evidenţă, după prezentarea adeverinței de absolvire a catedrei.

Absolvenţii de sex feminin li se eliberează adeverință de absolvire a catedrei militare, care, în cazul angajării în serviciul militar prin  contract, serveşte drept bază pentru acordarea gradului militar respectiv.

Absolvenţii catedrei se pot angaja în serviciul militar prin contract în structurile de forţă: Armata Naţională, Trupelor de Carabinieri, Poliţia de Frontieră, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Instituţiile Penitenciare, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal și alte instituţii unde se solicită pregătirea militară.