În conformitate cu “Programul de pregătire a militarilor în rezervă la catedrele militare” astăzi pe data de 25 mai curent, studenţii catedrei militare a UPS “Ion Creangă” au susținut examenul de absolvire a cursului, la Tactica generală.